HDVI

Mission statement - Poslání institutu

Hradecký dentální vzdělávací institut vzniknul za účelem vybudování uceleného a komplexního postgraduálního vzdělávacího programu pro všechny členy dentálního týmu. Všichni členové dentálního týmu se v době intenzivního vývoje oboru musejí systematicky seznamovat s novými postupy a technologiemi, aby udrželi nebo dokonce zvýšili svou kvalifikaci při ošetřování našich pacientů. 

Prioritou HDVI je připravit platformu pro setkávání špičkových odborníků v jednotlivých oblastech zubního lékařství se svými kolegy za účelem zvyšování teoretických znalostí, ale hlavně osvojování nových praktických dovedností bez ohrožení zdraví pacientů podle Hippokratovy zásady Nihil nocere.

Hradecký dentální vzdělávací institut dbá na dodržování zásad Evidence based medicine/dentistry a garantuje, že předávané dovednosti jsou zcela v souladu se všemi odbornými i formálními pravidly v oboru uplatňovanými.

 

Cíle HDVI
  • Vytvořit a udržovat tým odborníků, kteří poskytnou své zkušenosti ke vzdělávání svých kolegů - zubních lékařů, hygienistek, dentálních asistentek.
  • Vytvořit zázemí. Vybudovat prostředí pro teoretickou i praktickou postgraduální výuku v oborech zubního lékařství. 
  • Vytvořit vlastní koordinovaný systém postgraduálního vzdělávání v jednotlivých oborech zubního lékařství, který bude v souladu s evropsky uznávanými kompetencemi jednotlivých profesí.
  • Inciovat a prosazovat zdokonalování systému celoživotního vzdělávání v zubním lékařství.
  • Zajistit objektivní ověření znalostí a honorovat úspěšné absolventy programu.
  • Hradecký dentální vzdělávací institut je otevřený spolupráci i kritice za účelem dosažení všech vytyčených cílů.

Proč právě kurzy HDVI

Pro naše vzdělávací akce hledáme a oslovujeme jako přednášející nejzkušenější zubní lékaře, techniky i jiné profesionály. Vedle vysoké odborné úrovně však sledujeme i jejich schopnost “dodat informaci” posluchačům kvalitní dokumentací, didaktikou i lidsky přijatelným přístupem. 

HDVI disponuje projekční technikou nejvyšší úrovně, aby důležitá a cenná obrazová informace nebyla nikdy ohrožena starou žárovkou projektoru. Poslední akvizicí (11/2014) je projektor Panasonic PT-VZ570E s nativním rozlišením 1920x1080 a světelným výkonem 5500 ANSI lumenů. 

Signifikantní podíl prostředků získaných z kurzovného teoretických akcí a od partnerů HDVI se reinvestuje do vybavení pro praktické kurzy, jejichž repertoár se snažíme každý rok rozšiřovat. Zakladatelé

Hradecký dentální vzdělávací institut založili v roce 2010 MUDr. Daniel Černý a MUDr. Radek Mounajjed, DDS, PhD.

MUDr. Daniel Černý  MUDr. Radek Mounajjed, DDS, PhD.